Wzór umowy

 

Wzór umowy wypożyczenia autolawety [.doc 47kB]

 

Warunki wynajmu pojazdu:

    • minimalny wiek Najemcy – 21 lat oraz posiadanie minimum 2 lata prawa jazdy,
    • przedstawić dwa dokumenty tożsamości w tym prawo jazdy uprawniające do prowadzenia wypożyczonego pojazdu,
    • uiścić należność w pełnej kwocie za wybrany okres wynajmu pojazdu,
    • wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł,
    • zawrzeć (podpisać) umowę wynajmu, oraz protokół zdawczo-odbiorczy.
Script logo